Konferencja prasowa 28 kwietnia 2017 r.
30.05.2017

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie MCSiR odbyła się konferencja podsumowująca termomodernizację pływalni i hali.

 

Gmina Miasto Płońsk dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zrealizowało projekt pn."Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji".

 

Zadanie zakładało docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych budynku, stropodachu, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu grzewczego, w tym instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych oraz modernizację węzła cieplnego, a także modernizację systemu oświetlenia z dostosowaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych i modernizację instalacji wentylacyjnej.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 4 168 132,74 zł