Konferencja prasowa 7 sierpnia 2014 r.
07.04.2017

 

W czwartek, 7 sierpnia 2014 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji odbyła się konferencja prasowa dotycząca termomodernizacji oraz zakupu i montażu kolektorów słonecznych do MCSiR.

 

W konferencji udział wzięli: Burmistrz Płońska Andrzej Pietrasik, Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji Waldemar Kunicki, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Katarzyna Mikołajewska,  Dyrektor Wydziału Współpracy i Rozwoju Lilianna Kraśniewska, Kierownik Referatu Współpracy Europejskiej Anna Piekarczyk oraz pracownicy Urzędu Miejskiego i  lokalne media.

 

Celem spotkania z dziennikarzami była prezentacja i informacja na temat pozyskanych środków na termomodernizację MCSiR. Podczas konferencji przedstawione zostały realizowane przez Gminę Miasto Płońsk wnioski unijne, a także zaprezentowane zostały złożone wnioski oczekujące na ocenę. Burmistrz Płońska omówił również bieżące remonty i inwestycje.

 

Na realizację projektu . „Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji”  Gmina Miasto Płońsk uzyskała dofinansowanie w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009 – 2014.

 

Wniosek o dofinansowanie złożony został 18 sierpnia 2013 r.  Dofinansowanie zatwierdzone zostało 11  lipca 2014 r.

 

Zakres prac  obejmie m.in.: roboty dociepleniowe, stolarkę okienna i drzwiową, modernizację instalacji c.o. wraz z wymianą instalacji wewnętrznych hali sportowej z osprzętem, armaturą i urządzeniami, modernizację instalacji c.w.u. hali sportowej wraz z montażem kolektorów słonecznych, modernizację węzła cieplnego oraz modernizację oświetlenia hali sportowej i bieżni z dostosowaniem instalacji wewnętrznych elektrycznych .

 

Zadaniem instalacji solarnej będzie wykorzystanie energii słonecznej do podgrzewania ciepłej wody. Projekt przewiduje wykorzystanie kolektorów próżniowych bądź kolektorów płaskich. Zaplanowano równie zakup 40 kolektorów słonecznych o łącznej powierzchni 100 m2.  Zakładany uzysk energii z 1 m2 kolektora wynosi 450 kWh.

 

Zgodnie z audytem energetycznym zakładana oszczędność energii wyniesie:

 

  • dla instalacji centralnego ogrzewania: 2 623,90 GJ/rok – roczna oszczędność kosztów wyniesie 199 497,40 zł
  • dla instalacji c.w.u.: 361,2 GJ/rok – roczna oszczędność wyniesie 27 461,46 zł.

 

Całkowity koszt inwestycji wyniesie 4 204 203,00 zł, z czego dofinansowania 2 585 395 zł.

 

Prezentacja projektu termomodernizacji MCSiR oraz informacja na temat realizowanych inwestycji, i złożonych wniosków oczekujących na ocenę poniżej w załączeniu.