Konferecja prasowa 12 maja 2015r.

We wtorek, 12 maja 2015 r. podpisano umowę na "Termomodernizację oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji". W przetargu zwyciężyła firma TOKBUD ze Świdnika. Prace powinny ruszyć za około 2 tygodnie. Budynek czeka m.in. kompleksowa modernizacja systemu grzewczego, w tym wymiana instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych oraz modernizacja węzła cieplnego. Ocieplony zostanie stropodach  i wymieniona ślusarka aluminiowa ścian zewnętrznych hali z nieckami do pływania.

 

Wartość umowy z wykonawcą wynosi 2 680 000 zł brutto.

 

 

 

On Tuesday, May 12, a contract was signed for realization of the task entitled: "Thermomodernization and purchase and assembly of solar collectors for the Municipal Sports and Recreation Center".

The tender was won by TOKBUD from Świdnik. Works will start in about 2 weeks. The task consists of comprehensive modernization of the heating system, including the replacement of the internal installation of central heating and hot water circuit, assembly of solar collectors and modernization of the thermal node. The flat roof will be insulated and the aluminum joinery of the outer walls of the hall with swimming pools will be replaced.

The contract value is 2 680 000 PLN.


The task is funded in 67% within so called Norwegian funds.

 

 

 

 

 

Prezentacja - konferencja prasowa 12 maja 2015r.