Konferencja prasowa 28 kwietnia 2017 r.

Dziś w siedzibie MCSiR odbyła się konferencja podsumowująca termomodernizację pływalni i hali.

 

Gmina Miasto Płońsk dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 zrealizowało projekt pn."Termomodernizacja oraz zakup i montaż kolektorów słonecznych do Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji".

 

Zadanie zakładało docieplenie ścian fundamentowych i zewnętrznych budynku, stropodachu, dachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, kompleksową modernizację systemu grzewczego, w tym instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u., montaż kolektorów słonecznych oraz modernizację węzła cieplnego, a także modernizację systemu oświetlenia z dostosowaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych i modernizację instalacji wentylacyjnej.

 

Całkowita wartość projektu wyniosła: 4 168 132,74 zł

 

 

 

On April 28, 2017, a conference to summarize the thermomodernization of the swimming pool and the hall was held at Municipal Sports and Recreation Center.

 

The City Municipality of Płońsk with the support provided by Iceland, Liechtenstein and Norway within the frames of  Mechanism of the European Economic Area 2009 – 2014 implemented a project entitled: "Thermomodernization and the purchase and installation of solar collectors to the Municipal Sports and Recreation Centre".

 

The task consists of the insulation the foundation and exterior walls of the building, the roof, the flat roof, the replacement of window and door joinery, the comprehensive modernization of the heating system, including the internal installations of central heating and hot water circuit, assembly of solar collectors and modernization of the thermal node, as well as modernization of the lighting system with adaptation of internal electrical installations and modernization of the ventilation system.

 

The total cost of the investment was 4 168 132,74 zł.